Ürün Etiketleme

Bir ürün paketlendiğinde, tüketiciler artık ona doğrudan erişemez. Ürünü ellerine alamazlar veya yakından inceleyemezler. Tüketicilerin bilinçli satın alım yapmasına yardımcı olmak üzere ürünün tanımlanması ve açıklanması, ambalaj etiketinde verilen bilgilerle sağlanır. Bu, etiketi yalnızca bir ürünü sunmanın gerekli parçası haline getirmekle kalmaz, aynı zamanda ürünün üreticisi için önemli bir pazarlama ve satış aracı kılar.

Etiket, ürünün ve avantajlarının açıklamasını sunarak marka sahibinin tüketiciyle doğrudan bağlantı kurmasını sağladığından, ambalajlı ürün üreticileri için önemlidir. Net fotoğraflar ve renkli grafikler, önceden basılmış etiketlerin ürünü olumlu bir şekilde sunmasında genellikle önemli bir rol oynar.

Marka bilgisine ek olarak, etiketler ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği hakkında bilgiler ve genellikle nasıl etkili bir şekilde kullanılacağına dair yönergeler içerebilir. Gıda ürünü etiketleri, ürünün tek tek bileşenlerini, kesin ağırlığını ve sonrasında tüketilmesinin artık güvenli olmadığı tarihi tanımlar. Etiketler genellikle gıdaların güvenli bir şekilde nasıl saklanacağı ve hazırlanacağıyla ilgili ayrıntıları da içerir.

İlaç ürünlerinin, dağıtım sistemi boyunca ilaçların izlenmesine olanak sağlayan benzersiz, ayrı tanımlama kodları taşıması gerekir. Avrupa’da, zehirlenme kontrol merkezlerinin bir kriz durumunda uygun tedaviyi önermesini sağlamak için potansiyel zehirli kimyasalların bir UFI (benzersiz formül tanımlayıcısı) taşıması gerekir. Bu kodlar ambalajlı ürünlere çevrimiçi olarak basılır. Bunlar önemleri nedeniyle genellikle yazdırılır, tam ve okunaklı olmalarını sağlamak için bir görsel denetim sistemi tarafından derhal incelenir. Bu gerekli kod düzenlemeleri, yeni mekanlarda kullanım da dahil olmak üzere değişikliğe tabidir. Bu nedenle bunları kullananların uyumluluklarını korumak için bu değişiklikleri takip etmeleri gerekir.

Etiket bilgileri doğrudan ambalajın üzerine yazdırılabilir veya ayrı kağıt ya da plastik etiketlere önceden basılarak daha sonra çevrimiçi olarak paket yüzeyine otomatik uygulanabilir. Bu etiketler tesis dışında veya uygulamadan önce çevrimiçi olarak yazdırılabilir, ancak bu tür etiketler genellikle alfasayısal metin, barkodlar ve bazı basit grafiklerle sınırlıdır. Etiketler genellikle kutulara, kartonlara, konserve kutularına ve teneke kutulara yazdırılır; çoğunlukla da şişelere, kavanozlara ve bazı gıda konserve kutularına uygulanır. Esnek ambalajlar her iki yöntemle de etiketlenebilir.           

İster ambalajın üzerine ister uygulanmış bir etikete basılmış olsun, ürünler ambalajlanırken, yazdırılan etiket bilgilerinin eksiksiz, net ve okunabilir olması özellikle önemlidir. Alerjenler veya son kullanma tarihleri gibi tehlikeli içerikleri okunamaz hale getiren, etiketteki bulanık baskı, yırtıklar veya katlanmalar doğrudan tüketici sağlığını ve güvenliğini etkileyebilir. Ürünlerin ambalajlanmasında ve etiketlenmesinde, bulanık veya kötü kaydedilmiş görüntü baskısı da üreticinin marka imajını olumsuz yansıtır.