Gıda Ambalajı

Gıda Ambalajlarına Kodlama ve Markalama için Entegre Çözümler

Gıda ambalajı, gıda ile doğrudan temas halinde olan veya gıda ürününü üretiminden dağıtımı boyunca müşteriye nihai teslimine kadar içinde tutması için kullanılan ambalaj anlamına gelir. Bu ambalaj gıdayı dışarıdan kaynaklanan etkilerden, değişikliklerden, kirlenmeden ve bozulmadan korumak için kullanılır.

Farklı gıda ambalajı türleri nelerdir?

Başlıca gıda ambalajı türleri; cam kaplar, vakum ambalaj, aseptik kaplar, plastik ambalaj, teneke ambalaj, karton ambalaj, ahşap ambalaj, uzun ömürlü ambalaj, dondurma ambalajı, metal ambalaj, lamine ambalaj ve meyve suyu ambalajıdır. Tahıl ürünleri ve dondurulmuş yemekler gibi bazı gıda ürünleri, genellikle “kutu içi torba” ambalaj olarak adlandırılan bir karton dış paket içinde plastik torba olmak üzere iki tür ambalaj birlikte kullanılarak paketlenir.

Ambalajın türü ya da kuru, tozlu koşullardan nemli ve soğuk koşullara kadar dolum koşulları ne olursa olsun, doldurulan her bir ambalajın, ürün tanımlaması, tarih ve lot markalaması ve üretim ile dağıtım süreçlerinde izlenmesi için net bir şekilde markalanması esastır.

Gıda ürünleri üzerinde markalama için hangi makineler kullanılabilir?

Ambalajları markalamak için mürekkep püskürtmeli inkjet baskı, termal inkjet baskı, termal transfer ve lazer baskı sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli markalama sistemleri mevcuttur. Şirketlerin kullanabileceği markalama sistemlerinin çeşitliliği; her ortam türünde, her ambalaj malzemesi için ve mürekkep tabanlı bir sistem kullanıyorsanız, her tür mürekkep için en iyi performans gösteren, ürün ve ambalajlar üzerinde yüksek kaliteli markalar oluşturan optimum bir sistemin var olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Sağlık yetkilileri genelde ambalajı, gıda ürünlerinin korunması, nakliyesi ve taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılan kaplar şeklinde tanımlar. Temel amaçları koruma ve muhafaza etme olmakla birlikte, ambalaj aynı zamanda son tüketim tarihi, üretim tarihi, parti numarası ve besin değeri bilgileri gibi önemli kodlanmış bilgileri taşır. Bu uyarılar ve ürün bilgileri, ambalajın kendisi üzerindeki baskının bir parçası, dolum sonrasında ikincil işlemler sırasında malzemeye baskı ve markalama ile ambalaja basılmış veya uygulanan etiketlere eklenmiş olabilir.

Yıllar içinde gelişen gıda ambalajlama, gıda ürünlerinin tüketicilere pazarlanması için birçok marka sahibinin programlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Perakende rafında bir gıda paketi, basılı ve grafik marka pazarlama bilgilerinin yanı sıra tüketicileri ürünü satın almaya ikna etmeye yardımcı olan içerik ve sağlığa yararları hakkındaki ayrıntılı bilgiler taşıyabilir. Tüketicinin masasında benzer bilgiler, genellikle satışların tekrarlanmasını sağlayan marka sadakatinin devamlılığının oluşturulmasına yardımcı olabilir.