Endüstriyel Etiketleme Makinesi

Etiketleme sistemlerine olan talep şirketler arasında büyük farklılıklar gösterir. Ürün üreten ve satan hemen hemen tüm şirketlerin; kendi envanter kontrol ihtiyaçları için ya da mevzuat kurallarına uymak ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik doğru ürünü seçmelerine yardımcı olmak amacıyla ürünlerini etiketlemesi gerekir. Ancak şirketin büyüklüğü, şirketin faaliyet gösterdiği pazarların büyüklüğü ve dağıtım yöntemlerinin kapsamı gibi faktörlerin tümü, şirketteki etiketleme gereksinimlerine etki eder.

Küçük bir üretici genellikle elle uygulanan etiketleri başarıyla kullanabilir. Bunlar önceden basılmış etiketler veya basit bir “yazdırma ve yapıştırma” sistemi tarafından oluşturulan etiketler olabilir. Orta ölçekli bir şirket, üretim çıkışının yüksek hızına uyacak daha sofistike bir çözüme ihtiyaç duyabilir. Ama en büyük etiketleme zorlukları, bir şirketin çok büyük hale gelerek çok sayıda ürünü geniş, hatta küresel pazara göndermeye başlamasıyla ortaya çıkar. Bu tür şirketler, kapsamlı etiketleme ihtiyaçlarını karşılamak için endüstriyel etiketleme makinelerine ihtiyaç duyar. Bunlar yüksek hızlarda çalışan son derece güvenilir otomatik etiket uygulayıcılardır.

Son yıllarda, geleneksel “yazdırma ve yapıştırma” etiket sistemlerinde kullanılan teknoloji temel olarak değişmeden kalırken, “yazdırma ve yapıştırma” sisteminin kullanıldığı otomatik etiket makineleri büyük evrimsel değişikliklere uğramıştır. Tasarım değişiklikleri sayesinde operatörlerin mekanik ayarlamalar yapma ihtiyacı azaltmış, hatta ortadan kalkmış ve geçmişte üretimi yavaşlatan aşınan parçalar ile arıza noktaları ürünlerden kaldırılmıştır. Makine kontrolü artık daha hassastır ve etiketleme sisteminde etiket uygulayıcıya duyulan ihtiyaç kalkmıştır.

Günümüzün elektronik olarak kontrol edilen endüstriyel etiketleme sistemleri, optimum kalitede koli etiketleri basabilir ve bunları saatlerce çalışarak dakikada 150 koli üzerine net şekilde uygulayabilir. Ayrıca etiket içeriğinin seçilmesinden bir etiketin bir araya getirilip etiket makinesinin HMI ekranında görsel olarak onaylanmasına kadar olan süreç mekanik değil dijitaldir.           

Sonuç olarak, günümüzün endüstriyel otomatik etiket makineleri, bakım gerektirmeyen üretkenlikle son derece güvenilir performans sunmaktadır.