Palet Etiketleme

Palet paketleme, paletler üzerine yerleştirilen mallar için nakliyeden önce koruyucu paket sağlama işlemini içerir. Bunlar, aynı ürünün çok sayıda kolisinden oluşan birim paletler veya aynı hedefe nakledildikleri için birlikte paletlenen farklı ambalajlı ve kartonlu ürünlerden oluşan çeşitlilik içeren paletler olabilir. Palet yükleri, taşıma ve nakliye sırasında yükleri güvenli bir şekilde yerlerinde tutan streç film uygulayan, yüklerin etrafında hareket eden kollara sahip palet paketleme makineleri tarafından paketlenir. Film paket, yükleri hava şartlarından ve diğer çevresel kuvvetlerden de korur. Orijinal yapılandırmasına dönmeye çalışan streç film, yükler açılana ve ürünler rafa yerleştirilene ya da depolanana kadar hedef konuma taşınırken yükleri sıkıca bir arada tutar.

Uygun teslimatı kolaylaştırmak için, paketlenen her yük kendine ait hedef bilgileriyle etiketlenmelidir. Teslimatın başarılı olması için, etiketlerin nakliye öncesinde ve sonrasında, ayrıca da lojistik yolculuk sırasında palet hareketinin zorluklarına dayanabilmesi gerekir. Etiketler, hedeflerine ulaşana kadar net, okunabilir ve sağlam bir şekilde yerinde kalmalıdır.

Özellikle karışık palet yüklerinin kullanıldığı durumlarda, palet etiketleme paletin içeriğini de yansıtır. Bu gibi durumlarda palet etiketinin taranması, yükteki her bir öğenin etiket bilgilerini gösterir.

Palet yüklerinin ölçeği nedeniyle palet etiketleme, “yazdırma ve yapıştırma” özellikli manuel cihazlar kullanılarak daha ufak çaplı operasyonlar halinde elle yapılır. Daha fazla palet hacmi getiren büyük operasyonlarda, üretkenliği korumak için otomatik sistemler kullanılır.

Doldurulmuş paletleri etiketlemek için çeşitli türde otomatik palet etiketleme sistemleri kullanılır. Palet yüklerinin boyutları ve etiket baskı kaynağından uzaklıkları nedeniyle, bu makineler genellikle etiketleri uygulamak için palet filmine doğru uzanan kollara sahiptir. Her sistem, isteğe bağlı etiket yazıcısı ve etiketi uygulayan ekli bir modül içerir.

Örneğin, ağır iş tokmak modülleri 32 inç’e kadar uzanan kollara sahiptir. Etiket yazıcıları, daha sonra kol üzerindeki bir emme pedi tarafından tutulacak olan her etiketi yazdırır. Ped, genellikle bir zincirli tahrik sistemi tarafından uygun konuma taşınır ve palet yükünün film yüzeyine sıkıca tokmaklanır.           

Başka bir palet etiketleme sistemi seçeneği de ağır iş sallanır kollu etiketleme modülünü içerir. Bu, genellikle 24 inçe kadar olan, uzatılabilir bir kol içerir. Bu makinede, daha sonra palet yüküne uygulamak üzere sallanacak olan emme pedi, basılı etiketi alır.