Çevresel Sürdürülebilirlik

Küresel bir ekip olarak; işletmemize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı olası riskleri en aza indirirken tüm ürün ve hizmetlerimizin en üst güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik düzeylerine ulaşması için çalışıyoruz.


İşletmemizTekliflerimiz
İş Ortaklarımız
Çevremiz
Topluluğumuz
EHS İlkesiİşletmemiz


Üretim tanımlama sektörünün küresel liderlerinden biri olarak geleceğimizi korumaktaki rolümüz kritik öneme sahiptir ve bu role tutku, bütünlük ve güven ile yaklaşırız. Bu duruşumuzu ilkelerimiz ve prosedürlerimiz ile gösteriyoruz.

Tekliflerimiz


Güçlü mürekkep performansını düşük miktarda mürekkep kartuşu atığı ile sağlayan, çevre dostu malzemelerden üretilmiş bir ürün yelpazesi tasarlıyoruz.

Videojet olarak çalışmalarımızın ISO 14001 çevresel standartları ile uyumlu olması için çaba gösteriyoruz; emisyonları ve kritik öneme sahip kaynaklar, enerji ve ham madde tüketimimizi azaltıyoruz.İş Ortaklarımızİş çevremiz iş ortaklarımızın büyümesini destekler ve rekabet fırsatı sağlar.

  • Kurs ve eğitim sağlıyoruz
  • Her iş ortağımız güvenli bir çalışma alanını sürdürme çabamıza katılır
  • Tesis incelemeleri ve geliştirmelerin uygulanması ile güvenlik kültürünü sürekli olarak daha iyiye taşıyoruz

Çevremiz


Sorumlu bir şirket ve sorumlu bireyler olarak gelecek nesiller, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve dünyanın her yerindeki topluluklarımız için daha iyi bir gelecek yaratmadaki görevimizi yapmaya kararlıyız. İşletmemizin her alanında sürdürülebilirliğimizi artırmak için adımlar atıyoruz.

  • Karbon ayak izimizi küçültmek ve çevreye olan etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz.
  • Kağıt, karton, plastik, elektronik atıklar ve sıvıları geri dönüştürüyoruz.

Topluluğumuz

  • Sorumluluk sahibi kurumsal bir iş ortağı olarak enerjinin daha iyi kullanılmasına ve içinde yaşadığımız çevrenin daha az etkilenmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmalıyız.Çevre, Sağlık ve Güvenlik İlkeleri

Videojet iş ortaklarımız ve çalıştığımız küresel topluluklar için temiz, güvenli ve sağlıklı bir çevrenin varlığını sürdürebilmek için tüm Çevre, Sağlık ve Güvenlik prosedürlerini proaktif olarak uygulamaya bağlıdır. Aşağıdakilere bağlılığımızı göstereceğiz:

  • Hedef ve amaçlarımızı analiz ederek çevresel ve güvenlik programlarımızın sürekli geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine bağlılık.
  • Tüm küresel yasal gereksinimlere ve çevresel konulardaki diğer güvenlik/çevre gereksinimlerine uygunluk.
  • Atıkları azaltma ve kirliliği önleme tekniklerinin geliştirilmesi ile çevreye olumsuz etkinin azaltılması.
  • Her iş ortağı bir fark yaratabilir!

İş ortakları eğitim alırlar ve yükleniciler/tedarikçiler tüm etkinliklerinde çevre, sağlık ve güvenlik değerlerini benimsemeye teşvik edilirler.