Videojet Sürdürülebilirliği Destekliyor

Videojet Sürdürülebilirliği Destekliyor

Videojet, öncelik verilen ve üç ilkemizin temeline yerleştirilen üç ana girişime odaklanır: Ürün Yeniliği, İnsan ve Çevre. Bu ilkeler Videojet’in sürdürülebilirlik stratejisinin temelidir ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek için işimizi sürekli olarak nasıl iyileştirdiğimiz konusunda rehberlik sağlar.

Sürdürülebilirlik

NEDİR?

Gelecek nesiller için yaptığımız her şeyde işimizi insanlar ve gezegenimiz üzerindeki etkiyi dikkate alarak yürütmek.

NEDEN YAPIYORUZ?

Bugünkü ve gelecek nesil paydaşların hayatlarının potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız.

NASIL YAPIYORUZ?

Sürdürülebilirliği, Veralto İş Sistemi (VES) tarafından desteklenen çalışanlarımız, ürün yeniliği ve çevresel etki yoluyla sağlıyoruz.

NEREDE YAPIYORUZ?

Tesislerimiz, müşteri sahalarımız, tedarik zincirimiz, topluluklarımız ve çevremiz dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her yerde sürdürülebilirliği sağlıyoruz.


İnsan

İnsanların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak

Herkes için güvenli bir çalışma ortamı sağlarken Videojet’i çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek üzere bizimle çalışacak özverili kişileri şirketimize alıyoruz. Gelişmelerini ve işe bağlılıklarını sağlıyor ve şirketimizde tutuyoruz.


Ürün Yeniliği

Ürün tanımlama zorluklarının çözülmesine yardımcı olmak

Yaptığımız her işte müşteriyi merkeze koyuyoruz. Ürünlerimizin çalışma süresini ve güvenilirliğini artıran yenilikler yaparak müşterilerimizin üretim ve sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.


Çevre

Çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya yardımcı olmak

Küresel operasyonlarımızı düzenleyerek emisyonlarımızı, atıklarımızı ve enerji ayak izimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.


Videojet, Veralto’in bir parçası olarak, Veralto Sosyal Sorumluluk bilgileri web sitesinde belirtildiği gibi Veralto çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine bağlıdır.