Ürün Takibi ve İzlenebilirliği

Ürün Takip ve İzleme için Entegre Markalama ve Kodlama Çözümleri

Bir ürünün veya ambalajın takip edilmesi, ürünü izleyen kişinin, nesnenin o andaki konumunu belirlemesini sağlar. Üretimde izlenilebilirlik, bir ürünün üretimden dağıtımı boyunca hedefine kadar gittiği yolu ortaya koyar. Bu görevlerin ikisi de genellikle ürün veya ambalaj üzerine, çevrimiçi bir takip sistemi aracılığıyla her zaman erişilebilecek, bir tanımlama kodunun basılmasını gerektirir. Takip için bu basit bir barkod olabilir; izlenilebilirlik için genellikle daha karmaşık ve bazen benzersiz kodlar gereklidir.

Bu kodlar, normal dağıtım zincirinden saptırılarak şirketlerin gelirine olumsuz etki eden ürünlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Üretimde izlenilebilirlik, şirketlerin tüketiciler için bir tehdit oluşturabilecek olması nedeniyle geri çağrılması gereken ürünleri etkin bir şekilde belirlemesini ve hedeflemesini de sağlar. Bu gibi durumlarda hızla müdahale edilmesi müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olabilir.

Gıda üretimi gibi bazı sektörlerde parti numarası, son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası ve ürün açıklamaları izlenilebilirlik için kullanılan kodların yaygın örnekleridir. İlaçlar ve tıbbi cihazlar ve bunların ayrı parçaları dahil, diğer sektörlerde, benzersiz ürün tanımlama kodları genellikle dağıtım boyunca orijinal ürünleri belirleme, izleme ve takip etme aracı olarak kullanılır. Kullanılan benzersiz tanımlama kodları ayrıca, sahte ürün üreticileri benzersiz kodların oluşturulduğu güvenli veritabanlarına erişemeyeceğinden, kodlanan ürünlerin orijinal olduğundan emin olunmasını da sağlar.

Tek tek ambalajlanan ürünler genellikle kodlanır ve daha sonra birleştirme adı verilen bir işlemle kılıflar, kartonlar, kutular ve palet yükleri halinde paketlenir. Bu büyük ürün grupları da genellikle kodlanır. Örneğin, bir palet yükünün kodunu okuyarak yükteki tek tek ambalajlanmış ürünlerin tüm kodlarına erişilir.

Başlangıçta neredeyse yalnızca ilaç üretiminde kullanılan benzersiz izlenebilirliğin gıda üretiminde de kullanılmaya başlanmasıyla gıdaların işlenmeden itibaren perakende satış mağazalarına kadar olan süreç boyunca izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bitmiş gıda ürünlerinde bulunan bileşenler de genellikle kodlanır, böylece bunlar kontaminasyon nedeniyle bir geri çağırma durumunda orijinal kaynaklarına kadar geri izlenebilirler.

Takip ve izlenilebilirlik kodları, net ve okunaklı olmalarını sağlarken kodları üretim hattı hızlarında verimli ve uygun maliyetli bir şekilde uygulayabilen markalama sistemleri tarafından uygulanır. Bu sistemler, markalanacak malzemelere ve kodlanan nesnelerin karşılaşacağı kodları etkileyebilecek koşullara bağlı olarak mürekkep püskürtmeli veya lazer markalama teknolojileri olabilir. Uygulanan kodların kalitesi genellikle markalama işleminin bir parçası olarak veya hemen sonrasında bir görüş sistemi tarafından onaylanır.