Yasal Uyarı

Web sitesi içeriği

Yazar sağlanan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesi için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Yazar tarafından açıkça ihmal edilmesiyle veya suç kastıyla ortaya çıkmadıkça, sunulan bilgilerin kullanılmasının veya kullanılmamasının ya da hatalı veya eksik bilgilerin kullanılmasının neden olduğu maddi veya manevi zararlar açısından yazara karşı yapılan iddialar kabul edilmez. Tüm teklifler yükümlülük veya taahhüt olmadan yapılmaktadır. Yazar önceden bildirmeksizin sitenin içeriğini değiştirme, silme veya içeriğine eklemeler yapma veya web yayını geçici bir süre veya kalıcı olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Referanslar ve bağlantılar

Yazarın sorumlu olmadığı web sitelerine doğrudan veya dolaylı referanslarda (bağlantılarda), yalnızca yazarın içeriğin farkında olduğu durumlarda ve içerikler yasadışıysa yazarın bunların kullanımlarını engellemesi teknik olarak mümkün ve mantıklı olduğu durumlarda, yükümlülük kabul edilir. Yazar burada bağlantıların verildiği tarihte bu web sitelerinde herhangi bir yasadışı içerik tespit edilmediğini açıkça beyan eder. Yazarın bağlantısı verilen veya referansı verilen sitelerin şu anki veya gelecekteki tasarımı, içeriği veya kaynağı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve yazar bağlantıların verildiği tarihten sonra değiştirilebilecek bu sitelerin içeriğiyle ilgili tüm sorumluluğu burada reddeder. Bu sorumluluk reddi, yazarın kendi sitesinde içindeki tüm bağlantılar ve referanslar için, yazar tarafından sunulan ziyaretçi defterlerinde, tartışma forumlarında ve posta listelerinde üçüncü taraflarca bırakılan girişler için geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik bilgiler için ve özellikle bu tür bilgilerin kullanılmasının veya kullanılmamasının yol açtığı zarar için yalnızca bağlantısı veya referansı verilen sitenin sahibi sorumludur; bu siteye bağlantıları veya referansları içeren sitenin sahibi sorumlu değildir.

Telif hakkı ve ticari marka hakkı

Tüm yayınlarda, yazar grafiklerin, ton belgelerinin, video akışlarının ve metinlerin telif haklarını kullanmak veya lisanssız grafikler, ton belgeleri, video akışları ve metinler kullanmak için çaba gösterir. Bu web sitesinde yer alan tüm tescilli ticari markalar ve marka isimleri, sınırlama olmaksızın, geçerli ticari marka yasalarının hükümlerine tabiidir ve kayıtlı sahiplerinin mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Bunların adlarının anılması nedeniyle, ticari markaların üçüncü taraf haklarınca korunmadığı sonucuna varılmamalıdır. Sitelerde yazar tarafından özellikle yayınlanan telif hakkı, sitenin yazarına aittir. Bu tür grafiklerin, ton belgelerinin, video akışlarının ve metinlerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda önceden açık bir şekilde yazarın izni alınmadan yeniden üretilmesi veya kullanılması yasaktır.

Bu sorumluluk reddinin hukuki yetkinliği

Bu sorumluluk reddi, bu siteye yapılan referansı içeren internet teklifinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Buradaki metnin herhangi bir parçasının veya tek tek koşulların yürürlükteki yasalara tamamen uyumlu olmaması veya artık uyumlu olmaması halinde, bu durum belgenin diğer parçaları, içerikleri veya geçerliliği üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

Bize Ulaşın

Satış ve Müşteri Hizmetleri:
0(216) 469 7982