Tarih kodlayıcılar

Tarih kodlayıcılar, ürünlere, ambalajlara ve etiketlere çeşitli tarih bilgileri uygulayan makinelerdir. Ürünlere (özellikle gıda, içecek ve ilaç ürünlerine) tarih kodu uygulanması, tüm dünyada yerel yönetmelikler tarafından zorunlu tutulmaktadır. Üreticilerin ayrıca, kendi dahili takiplerini ve ürünlerin pazara hızla sevk edilmesini sağlamak için üretim kodları gibi kodlama sistemi markalamalarına ihtiyaçları vardır. Bir ürünün üretildiği tarih, son kullanma tarihini de belirler ve bu tarihin yiyecek, içecek ve ilaç ürünlerinde ve ambalajlarında belirgin bir şekilde gösterilmesi gerekir.

Genelde, az sayıdaki üründe kullanılan tarih kodlayıcılar, kodları manuel olarak yerleştirir. Günümüzde tarih kodlayıcıların çoğunun, kodların üretim hattı hızlarında uygulandığı yüksek hızlı üretim hatlarında kullanılması nedeniyle kodlama sisteminin, hareketli ürünlerin ve ambalajların üzerine yazdırırken yüksek baskı kalitesini koruyabilmesi gerekir. Bu üretim hattı kodlayıcılarının bazılarında, hat operatörleri her gün vardiya başlangıcında kodları manuel olarak oluşturur. Günümüzde tarih kodlayıcıların çoğunluğu, büyük ürün hacimleri için otomatik olarak tarih kodları oluşturmak ve uygulamak üzere programlanmış yazılımları içeren bilgisayarlı sistemlerdir.

Tarih kodlayıcılar çeşitli baskı teknolojilerini kullanabilir. Ürünlere kod uygulamak için mürekkep püskürtmeli inkjet, termal inkjet veya lazer kodlayıcı doğrudan yazdırma teknolojisini kullanabilir ya da yazan ve yapıştıran etiketleme sistemleri olabilir. Termal transfer baskı yazıcıları (örneğin), tarih kodları dahil olmak üzere çeşitli bilgileri, bir ambalaj hattında ilerleyen ürünlere uygulamadan hemen önce doğrudan bir etiketin üzerine yazdırmak için genellikle üretim hatlarındaki etiketleyicilere monte edilir.

Mürekkep püskürtmeli baskı sistemlerinde, bir mürekkep akışı (püskürtme) yazdırma kafasındaki bir püskürtme ucundan geçer. Bir piezoelektrik rezonatör, mürekkep akışını eşit, tek damlalara ayırmak için titreşir. Mürekkebin dağılma noktasının yakınına bir şarj elektrodu takılıdır. Püskürtmeden çıkan her damla, uygulanan voltaj yükü ile orantılıdır. Yüklü damlacıklar daha sonra iki bölme arasından geçer ve yüksek sabit voltaj bu iki öğe arasından geçer. Bu, yazdırılan kodu tam ve okunabilir durumda tamamlamak için mürekkep damlacıklarının malzeme üzerinde doğru konuma ulaşmasını sağlar.

Termal inkjet yazıcılar, kartuştan ya da yazdırma kafasından geçen ince küçük mürekkep damlacıklarını ambalajın üzerine gönderir. Bu mürekkep damlaları, her bir püskürtme ucunun altındaki küçük bir rezistörün hızlı dönüşüyle bir veya daha fazla ince ölçüdeki püskürtme ucu sırasından dışarı itilir. Bu rezistörler az miktarda mürekkebi kaynatarak mürekkep damlasını iten küçük bir buhar kabarcığı oluşturur. Termal inkjet baskı, özü itibariyle temizdir ve yazdırma kafalarının nispeten küçük olması, alanın sınırlı olduğu ambalaj hatlarına entegrasyona yardımcı olur. Bir saniyeden kısa kuruma sürelerine ulaşılabilmesiyle üretim hızlanır ve kodların bulaşması ve/veya okunaksız olması riski azaltılır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların aksine yönlendirilmiş ışınlı lazer kodlayıcıları, bir malzemenin üst katmanını kazımak ya da fiziksel olarak değiştirmek için odaklanmış bir ışık demeti kullanır. Kodlama sistemi ışık demeti, lazer ışınını iki düzlemde yönlendiren iki aynalı galvanometre ile yönlendirilerek ürünün veya ambalajın yüzeyinde tarih kodunu oluşturur.

Termal transfer baskı ve uygulama sistemlerinde, karakterleri ribondan etiket yüzeyine aktaran ve ardından etiketin geçen ürüne veya ambalaja uygulandığı, ribondan baskı yapan bir termal transfer yazıcı kullanılır. Bu işlem, dakikada 1000 parçaya varan etiketleme hızlarına ulaşabilir.

Belirli bir üretim hattı için bu teknolojilerden hangisinin en iyisi olduğunu belirlemek amacıyla şirketler, kodların basılacağı malzeme, üretim hattı hızları, hattaki ürünün ve ambalajın işlenme stabilitesi, kod yazıcısının kurulumu için kullanılabilecek alan ve satın alma ve işletim maliyeti dahil olmak üzere çeşitli etkenleri değerlendirmelidir.