Son basın duyuruları

Madeni yağ firmalarının tercihi Videojet!

Bilindiği üzere Madeni Yağ üretimi ve sunumu hakkında düzenlemeleri içeren 12.02.2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ 30.06.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde sektör standartlarının sağlanabilmesi açısından özellikle etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler üzerinde önemle durulmuştur. İlgili tebliğde ambalaj ve etiket ile ilgili olarak 6. Madde dikkat çekmektedir.

Yandaki haberden detaylara ulaşabilirsiniz.