Ürün Takibi Nedir?

pharm-labeler

Ürün takibi nedir ? Ürün takibi nasıl yapılır ? 

Ürün takibi, bir ürünün veya ticari malın konumunun istendiği zaman saptanabilmesini sağlar. Takip bilgilerine malın veya ürünün ne zaman ve nerede satın alındığı, üretildiği, işlendiği, depolandığı, sevk edildiği, kullanıldığı ve imha edildiği gibi veriler dahildir.

Doğrulama paketi:

Bu paket içerisinde, tedarikçi tarafından kurulan makinelerin, ilgili işlevlerin ve süreçlerin doğrulanmasıyla ilgili bir dizi hizmet yer almaktadır.

Doğrulama hizmeti:

Doğrulama hizmetlerinin sağlanmasıdır. Doğrulama, bir süreç veya sistemin, uygulamada yeniden elde edilebilir olması gerektiği belirtilen spesifikasyonları karşıladığını onaylar.

Kümeleme:

Kümeleme, tek tek seri numarası verilmiş paketlerin bir araya getirilmesidir. Buradaki zorluk, bireysel olarak işaretlenmiş paketlerin daha büyük paketler içerisinde güvenilir olarak izlenebilmesidir. İzleme süreci, ambalajlamadan paletlere dizmeye kadar çeşitli aşamalarda devam edebilir.

Seri numarası verme:

Her bir ürüne, tüm kullanım ömrü boyunca açıkça okunabilecek şekilde duran bir seri numarası atanır.

İlgili BaşlıklarÖnerilen Çözümler