İnsan

İnsanların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak

Şirketimizi sürekli iyileştirmek için en iyi insanları şirketimize alıyoruz. Gelişmelerini ve işe bağlılıklarını sağlıyor ve şirketimizde tutuyoruz. Herkes için güvenli bir çalışma ortamı sağlarken, ileri düzeyde becerilere ve çeşitli yeteneklere sahip bireyleri doğal olarak cezbeden, şirketimize bağlanmasını ve katılımını sağlayan kapsayıcı bir kültür oluşturmaya kararlıyız.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Videojet çalışanları, çalıştığımız ve yaşadığımız toplulukları temsil eden, dünya genelindeki tüm sosyal katmanlardan ve etnik kökenlerden gelmektedir. Onlarca ülke, saat dilimi ve dilde, her gün coşku, alçak gönüllülük ve dürüstlükle kazanmak için sarsılmaz bir bağlılığı benimsiyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki çabalarımız küresel olarak eşitliği sağlamayı ve Videojet Rehber İlkeleri çerçevesinde çalışanlarımıza yerel olarak enerji aşılamayı amaçlar. Bunu aşağıdaki yollarla başarırız:

  • Yetenekleri kazanma
  • Yetenekleri yönetme
  • Videojet Çalışan Ağları (VAN) (kendi ERG versiyonumuz)

Çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik

Çalışanlarımız ve tesislerimizi ziyaret eden diğer kişiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Operasyonlarımızın güvenli olmasını sağlayan unsur, her çalışanın sağlık ve güvenliğe olan bağlılığıdır. Herkesi birbirini kollamaya, operasyonlarımızın güvenli olduğundan emin olmak için birlikte çalışmaya ve işyerinde endişeli bir durum veya potansiyel bir tehlike görüldüğünde “Dur, Düşün ve Çekinmeden Konuş” düsturunu uygulamaya teşvik ederiz.

Dünyamız geliştikçe, çalışanların ve yöneticilerin yeteneklerini daha iyi geliştirmesini, kritik güvenlik bilgilerini daha iyi almasını ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacıyla en iyi uygulamaları ve öğrenme fırsatlarını sürekli olarak değerlendiririz. Bu çabalar, Davranış Kurallarımız ve Çekinmeden Konuş Programımızla desteklenir.


Kariyer gelişimi ve eğitim

Bireysel katkıda bulunanlardan üst düzey yöneticilere kadar, sürekli iyileştirme ruhu işlerimizi yönetme ve yürütme biçimimizin merkezinde yer alır. Çalışanlarımızı, kariyer gelişimlerinin kontrolünü ellerine almaları ve anlamlı eğitim/gelişim fırsatlarıyla tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaları için teşvik ederiz.

Yetenek geliştirmeye yönelik tipik yaklaşımımız aşağıdaki unsurların bir karışımını içerir: En tutarlı ve etkili gelişim yapısını sağladığına inandığımız iş başında öğrenme (%70), koçluk (%20), liderlik ve VES eğitimi (%10). Yeni bir görevi arzulayan çalışanlar için o görevin uygun olup olmadığını belirleyip nihai kararı vermemize yardımcı olan araçlar kullanır ve cazip, üretken kariyerler oluşturma yolunda kendilerini destekleriz.

Videojet çalışanı olma konusunda daha fazla bilgi için kariyer sayfamızı ziyaret edin.


Çalışanlarımızın Hikayeleri

Sherry’nin Hikayesi

Sherry, Videojet’te geçirdiği otuz yılın ardından, karşılaştığı bazı zorluklar ve STEM alanındaki yeni nesil kadınlara sağladığı katkılar da dahil olmak üzere kendisini kimyagerlikten departman yöneticiliğine götüren süreçle ilgili düşüncelerini aktarıyor.

Howard’ın Hikayesi

Kurumsal Sistemler Direktörü Howard Heyman, yirmi yılı aşkın bir süre önce Videojet’e katılmasından bu yana hem kariyerinde hem de şirketin kendisi gibi LGBTQ+ çalışanlarını destekleme biçiminde birçok değişikliğe şahit oldu.

Iris’in Hikayesi

Iris, Veralto’i duyduğu andan itibaren şirketin bir parçası olmak istediğinin farkındaydı. Yolundaki engellere rağmen işletme yüksek lisansına olan Iris kararlılığını gösterdi ve Veralto’in Genel Yönetim Geliştirme Programında bir yer kazandı.