Çevre

Çevre

Çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya yardımcı olmak

Küresel operasyonlarımızı düzenleyerek emisyonlarımızı, atıklarımızı ve enerji ayak izimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Çevre yönetim sistemlerini hayata geçirmek

Tüm montaj ve mürekkep üretim tesislerimiz ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Çevresel ayak izimizi azaltmayı ve bu tür girişimleri kolaylaştırmak için yönetim programları oluşturmayı taahhüt ediyoruz. ÇSG hedeflerimize ulaşmak için beklentileri net şekilde belirten, performansımızı ölçmek için temel performans göstergelerini (KPI’lar) izleyen ve sürekli iyileştirme için hesap verebilirliği teşvik eden hedeflerle çeşitli politikalar oluşturduk. Veralto İş Sisteminin (VES) itici gücümüz olmasıyla birlikte, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmak için özel olarak tasarlanmış VES araçları da geliştirdik.


Değişim yönetimi

Çevre üzerindeki olumsuz sonuçları önlemek ve sürdürülebilirlik bilincine sahip iyileştirmeleri teşvik etmek için oluşturduğumuz vizyonu uyguluyoruz. Hesap verebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kapsamlı bir Veralto programının parçası olarak, ÇSG performansımızda anlamlı bir iyileştirme gerçekleştirmeye ve çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya yönelik tasarlanmış hedefler belirledik.

Ergonomi, enerji, maruz kalma, çevresel uyumluluk, enerji tüketimini ve atığı azaltma konularıyla ilgilenen bir ÇSG araç ve program paketi oluşturmak için en etkili VES araçlarımızdan bazılarını sektördeki en iyi uygulamalarla birleştirdik. Ayrıca programımızın etkisini ölçmek için ÇSG ile ilgili bir dizi başka KPI’ları da takip ediyoruz.


Tedarik zinciri işbirliği

Tedarik zincirimizin geniş çaplı erişim olanağı, sürdürülebilirlikle ilgili değerlerimizi doğrudan operasyonlarımızdan çok daha geniş bir alanda uygulama fırsatı sunuyor. Ortak küresel karbon ve atık ayak izlerimizi azaltmak için tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz. Buna iyi bir örnek, kartuşların geri dönüştürülebilmesine ve sürdürülebilir nitelikli ambalajlamaya odaklanmamızdır. Daha fazlasını buradan okuyun