Sektör Uzmanı Görüşü

Etiketleme Teknolojisindeki İlerlemeler İzlenebilirlik ve Seri Oluşturma Girişimlerinin Başarılı Olmasına Yardımcı Olabilir

Bob Neagle, İkincil Ambalaj İş Birimi Yöneticisi, Videojet Technologies
 

Sektör analistleri, ilaç sektörünün dünya çapındaki gelirlerinin kısa bir süre önce 1 trilyon doları aştığını tahmin ediyor1 . Sektörün büyümesine çok büyük oranda katkısı olup gelişmekte olan pazarların, 2016 itibarıyla toplam satışların %30’unu oluşturması bekleniyor2 . Ancak ufukta bekleyen bir tehlike, gittikçe büyüyen sahte ilaç sorunudur. Buradan kaynaklanan satışlar, Kamu Yararına Tıp Merkezi’nin (Center for Medicine in the Public Interest) tahminine göre şimdiden 75 milyar dolarını, yani toplam satışların yaklaşık %7,5’ini aşıyor3. Birçok ilaç şirketi, ürün bütünlüğü ve hasta güvenliğini temin etmek üzere eksiksiz izlenebilirlik ve tedarik zinciri güvenliği sağlayan serileştirilmiş ambalajlama çözümleri uygulamıştır veya uygulama aşamasındadır. Bu sayede ilaç sektörünün tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Seri oluşturma çabalarının başarısını garanti eden, ürün geri çağırma ve para cezası risklerini önleyen doğru etiketleme sağlamak için hassas kodlama ve markalama teknolojisi çok önemlidir. Etiketleme teknolojisindeki gelişmeler, ilaç üreticilerinin tüketici güvenliği ve marka bütünlüğünü artırırken mevzuat gerekliliklerini de karşılamalarına yardımcı olabilir.

İlaç sektörü, 2013-2018 yıllarında gelirlerde küresel olarak %4 ile %7 ve ABD pazarında %5 ile %8 arasında gerçekleşmesi öngörülen yıllık artışlarla şu anda güçlü bir gelir yükselişi yaşıyor. Öte yandan, aynı dönem için gelişmekte olan pazarlarda büyümenin ortalama %8 ile %11 arasında olması bekleniyor. Bu trendle uyumlu olarak Çin, şimdiden Japonya’yı geçerek dünyanın ikinci en büyük ilaç pazarı konumuna geldi4. Bu fırsatla birlikte sektörün karşısında önemli zorluklar da var. Bu zorlukların en büyüklerinden biri sahtecilik, hırsızlık, ürün geri çağırma ve nakliyat gecikmeleri gibi tedarik zinciri güvenliği ile ilgili sorunlardır. Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak tedarik edilen ilaç sektöründeki ürünlerin %10’unun sahte olduğunu ve bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %30’a çıktığını tahmin ediyor. Dahası, lojistik güvenlik konusunda lider konumda olan lojistik güvenlik hizmetleri sağlayıcısı Freight Watch International, yakın zamanda yayınladığı raporunda ABD’de bir kamyon dolusu yükün çalındığını, ilaç sektöründeki yük hırsızlıklarının %50 artış göstererek yılda 33’e çıktığını ve bu hırsızlıkların yol açtığı ortalama kaybın 261.819 dolar olduğunu belirtti.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için pek çok ülkede, ilaç sektöründeki ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğine yönelik çeşitli gereklilikler getirildi. Örneğin Avrupa Birliği Direktifi 2011/62/EU, AB içerisinde dağıtılan tüm ilaç sektöründeki ürünler için her bir ambalajın üzerine, ürünün tedarik zinciri boyunca izlenmesine ve geriye doğru takip edilerek kaynağının bulunmasına olanak tanıyan bir seri oluşturma numarası veya benzersiz bir kod basılmasını gerekli kılar. Benzer şekilde ABD’de, İlaç Tedarik Zinciri ve Güvenliği Yasası (DSCSA) ilaç üreticileri, yeniden ambalajlayıcıları, toptan dağıtımcıları ile eczacıların birbirlerine ilaçların lot numaralarına göre doğrulanmalarına olanak tanıyan bilgileri vermelerini gerekli kılar. Söz konusu Yasa, ilaç üreticilerinin ürün ambalajlarına benzersiz seri numaraları basabilmelerini sağlayacak şekilde üretim hatlarını yenilemeleri için son tarihin 2017 olduğunu ve ilaçları fabrikadan eczane rafına kadar izleyebilen elektronik kodlamanın 2023’e kadar uygulamaya konmasını zorunlu kılar.

Gelişmekte olan pazar ülkeleri de ilaç sektöründeki seri oluşturmayı hayata geçirmek için adım attılar. Brezilya, ilaçların izlenebilirliği için koyduğu kurallarla tüm ilaç üreticilerinin seri oluşturma ve izleme verileri sağlamakla beraber ambalajda benzersiz bir ürün tanımlayıcı, Brezilya’nın Ulusal Sağlık Denetimi Örgütü (ANVISA) kayıt bilgileri, son kullanma tarihi ve parti numarasını içeren açıkça okunabilir bir metin kullanmasını gerektirdi. Arjantin ise tedarik zinciri güvenliği konusunda çalışan, uluslararası, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GS1 tarafından geliştirilmiş olan standartları uygulamaya koydu. Bu standartlar, satılabilen en küçük bağımsız ambalaj birimi üzerine benzersiz seri numaraları ve bir Global Ticari Mal Numarası (GTIN) içeren barkodlar basılmasını gerekli kılar.

Hassas kodlama ve markalama teknolojisi, kimlik okuyucular ve tedarik zinciri boyunca kişiler tarafından kolayca okunabilir kodlar üreterek bu gereksinimleri karşılamakta önemli bir rol oynayacaktır. Kodlama ve seri oluşturma çözümlerinin, ambalaj türü ne olursa olsun en yüksek kalitede, insan ve makine tarafından okunabilir kodlar sunmaları gerekir. Yeni mevzuatlara uyulabilmesi için, daha küçük alanlarda daha güvenilir bir şekilde, daha fazla veri sunabilen yazdırma teknolojileri gerekecektir. Seri oluşturma kodlarının blisterler ve şişeler gibi birincil ambalajlar, karton kutu gibi dış ambalajlar ve paletler gibi üçüncü derece ambalajlar olmak üzere ambalajlamanın farklı düzeylerine uygulanması gerekir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ilaç şirketleri, üretim verimliliğini artırıp çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken seri oluşturma gereksinimlerine uyum sağlamalarına olanak tanıyacak etkili, yenilikçi ve güvenilir değişken veri kodlama, markalama ve yazdırma teknolojilerine yatırım yapıyor.

Etiket yazdırma ve yapıştırma (LPA) teknolojisi, ilaç sektöründeki tedarikçilerin teknolojik geliştirmeler için uygun gördüğü alanlardan biridir. LPA teknolojisi yaklaşık 20 yıldır pek değişmeden kalmış olsa da son zamanlarda tamp veya hava üflemeli aplikatör kullanılmasına gerek kalmadan uygun gerilimi koruyacak şekilde etiket yolunu hassas olarak kontrol eden Videojet 9550 LPA sistemindeki Intelligent Motion™ teknolojisi gibi yenilikler görülmeye başladı. Bu gelişme, süreçteki bir adımı ortadan kaldırarak işi gerçekleştirmek için gereken zaman ve kaynak miktarını azaltır. Makine, daha fazla hassasiyet için otomatik olarak kontrol edilir ve çok daha az sayıda yıpranan parça içermesi sayesinde onarım ve değiştirme ihtiyacını en aza indirir. Böylece servis gereksinimlerinde oluşan azalma, üretim hacmini artırır ve bakım masraflarını azaltır.

Etiket uygulama yöntemi türü, fabrika havası gerekip gerekmediğini de belirler. Doğrudan uygulama ya da “silme” uygulayıcıları hava gerektirmez; böylece hava hattının kurulum maliyeti ve düzenli işletme maliyetlerinden tasarruf edilir. Ayrıca, fabrika havası kullanımının ortadan kaldırılması, enerji kullanımını azaltma ve karbondioksit (CO2) emisyonlarını düşürme gibi çoğu üretici tesisinin yürüttüğü sürdürülebilirlik girişimleriyle de uyumludur.

Değişken bilgileri yüksek hızlarda yazdırma yeteneği, ilaç sektöründe seri oluşturma için çok önemlidir. Bunu başarmak için 9550 LPA, normal 4” x 6” GS1 barkod etiketleri için dakikada 150 pakete kadar maksimum üretim sağlayan, pürüzlerinden arındırılmış bir tasarıma sahiptir. Kullanımı kolay ve sezgisel dokunmatik ekranlı arabirim, kodlama hatalarını azaltır ve genel verimliliği artırır. Ayrıca 9550 LPA, koli içindeki herhangi bir ürüne ait toplu ürün bilgilerini içeren koli etiketlerini yazdırıp yapıştırması için otomatik ilaç üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir.

Küresel izlenebilirlik ve seri oluşturma girişimleri; sahtecilik, hırsızlık, geri çağırmalar ve hasta güvenliğini riske atabilecek gecikmeler gibi tedarik zinciri hatalarını önlemek için kritik bir öneme sahiptir. Etiketleme teknolojisindeki gelişmeler, dünya genelinde ilaç üreticilerinin mevzuat gerekliliklerini karşılamalarını ve tedarik zincirlerini güçlendirmelerini sağlar. İlaç şirketleri, gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış özel çözümler sunabilecek kapsamda teknik uzmanlık, ekipman ve sarf malzemelerine sahip izlenebilirlik teknolojisi sağlayıcılarıyla birlikte çalışmalıdır. Bu tür bir ortaklık hasta güvenliği, marka bütünlüğü, etiketleme hızı ve verimlilik konularında geliştirmeler sağlayarak hastalar, düzenleyici kurumlar ve üreticiler dahil tüm paydaşlara avantajlar sunabilir.

Daha fazla bilgi için Videojet 9550 Yazan ve Yapıştıran etiketleme broşürünü indirin.