Videojet yazılımı

Gelişmiş kodlama teknolojisini entegre yazılım çözümleriyle birleştirerek, ürettiğiniz her ürünün nerede olduğunutek bir ekranda görebilirsiniz.

Kodlama
İzleme, güvenlik ve ürün ömrü yönetimi amaçlarıyla benzersiz kodlar oluşturur, bunları içeri aktarır ve yönetir. Tamamen ölçeklenebilir.

Üretim hattı yönetimi
Kod uygulanması ve görüntüleme sistemi doğrulaması için geniş bir baskı sistemi yelpazesi de dâhil olmak üzere üretim hattındaki önemli bileşenlerle bağlantı kurar ve bunları denetler. Akış yönündeki malzemelerin işlenmesi ve ambalajlama sistemleri ile birlikte sınırsız düzeydeki toplama ve işleme arabirimini destekler.
 

Dağıtım
Videojet yazılımı, hareket durumunu ve yapılan işlemleri kaydeder ve ürün nakliyesini belirlenen varış noktalarına bağlar. Çok çeşitli depo yönetimi ve tedarik zinciri sistemlerine entegre olur.

Veriler
Arabirim için öğe verilerini bir noktada toplar ve bu verileri mevcut ERP veya diğer yönetim sistemleriyle paylaşır. Çok çeşitli kurum sistemi ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılabilir otomatik veri yükleme ve esnek biçimlendirme.

Raporlama
Web tabanlı raporlama aracındaki ürüne göre izleme geçmişini, sahtecilikle mücadele özelliğini, toplanan verileri ve diğer bilgileri tam ekran olarak görüntüler

Bize Ulaşın

Satış ve Müşteri Hizmetleri:
0(216) 469 7982