Excel High Voltage Power Supply Exchange Program


VIDEOJET DUYURUSU – Excel Güç Kaynağı Değişim Duyurusu

Önemli Güvenlik Bilgileri - Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 Yazıcılarda Değişimi ile İlgili:
Ocak 2011 ile Şubat 2015 Tarihleri Arasında Üretilen ya da Satılan Videojet Yazıcı Güç Kaynakları.

(Parça Numarası 355026)

Lütfen hemen Videojet Excel, PC70, PC80 veya 2100 Yazıcılar ile çalışan ilgili Üretim veya Bakım Personeline yönlendirin.

LÜTFEN BU DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUN


Sayın Müşteri:

Videojet bu yılın başlarında, Ocak 2011 ile Şubat 2015 tarihleri arasında üretilen ya da satılan ve Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılarla uyumlu olan belirli Güç Kaynakları (Videojet parça numarası 355026) ile ilgili bir kalite sorunu hakkında sizi uyarmak amacıyla bir Güvenlik duyurusu paylaştı. Bu duyuru yalnızca Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılarla ilgilidir; diğer Videojet yazıcı modelleri bu duyurunun kapsamında değildir..

Videojet, kapsamlı bir temel neden analizi gerçekleştirdi ve belirli Güç Kaynaklarını etkileyebileceğini düşündüğümüz olası sorunu belirledi. Şimdi ise bir değiştirme programı başlatıyoruz.

Değiştirme Programı

Videojet’in kalite ve güvenlik konusundaki taahhüdü gereği, 2011’de üretilen her türlü Güç Kaynağı ya da belirli tanımlayıcılara sahip Güç Kaynakları, Videojet tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. (Tanımlayıcılar için FAQ and Legacy Excel HV Power Supply Identifiers.pdfadlı belgeye bakın.) İki şekilde yardım alabilirsiniz:

 • Tek başına bakım yapma deneyimi olan ve bir Videojet Servis Teknisyeninden yardım almadan Güç Kaynağı değiştirebilen deneyimli müşterilerimiz: www.videojet.com.tr/tr/homepage/excel-power.html adresinde bulunan çevrimiçi formu kullanarak yeni Güç Kaynağı siparişi verebilirsiniz.
 • Güç Kaynağı değiştirme konusunda yardım almak isteyen müşterilerimiz: Gerekli ayarlamaları yaparak değiştirme işlemleri konusunda yardımcı olabilmemiz için lütfen +90 216 575 74 84 numaralı telefondan Videojet Servis ekibiyle irtibata geçin.

Yeni Güç Kaynağı yüklenene kadar tüm müşterilerin aşağıda önerilen uygulamaları izlemesi gerekmektedir. Aşağıda bilgilerinize sunulan bu önerilen uygulamalara, Videojet’in bu soruna ilişkin önceki müşteri Duyurusunda da yer verilmiştir.

Güç Kaynağı Duyurusu ile İlgili Önceki Bilgiler – Bu Önerileri İzlemek için Devam Edin

Videojet; Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılara güç sağlamak için kullanılan bazı güç kaynaklarını etkileyebilecek bir kalite sorunu belirlemiştir. Söz konusu kalite sorununun bir güç kaynağında bulunması, baskı kalitesinin düşük olmasına (damlaların yanlış yerleştirilmesi ya da baskı yüksekliğinin değişmesi) ya da yüksek voltaj arızalarına neden olabilir.

Videojet’in standart kullanım prosedürüne ve yazıcıyı çalıştırma ve temizlemeyle ilgili güvenlik önerilerine uyularak, sorunlu güç kaynağıyla ilgili olası riskler azaltılabilir. Standart kullanım prosedürleri ve güvenlik önerileri için lütfen yazıcı modelinizin Kullanım Kılavuzuna ve Servis Kılavuzuna bakın. Bu konuda dikkat edilmesi gereken iki noktayı vurgulamak istiyoruz:

Yazdırma Sırasında Takip Edilecek Adımlar

 • Yazdırma kafası Pozitif Hava Ayarı değerinin 1,5 SCFH düzeyinde tutulduğundan emin olun. Excel, PC70, PC80 ve 2100 Yazıcılar, yazdırma kafasına pozitif hava akışı olması sağlanarak kullanılacak tasarlanmıştır. Yazıcının düzgün çalışmasına yardımcı olmak için yazdırma kafası pozitif ayarının 1,5 SCFH değerinde tutulması gerekir. Doğru pozitif hava değerinin muhafaza edilmesi, yazıcının düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir.
 • Ekteki pozitif hava ayarı belgesinde (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf) pozitif hava akışını doğru ayarlamak için takip edilmesi gereken adımlar listelenmektedir. Prosedürü uygulamak için Akış Ölçer aracı (Videojet parça numarası 356230) gerekir.
 • Bu ayarın nasıl yapılacağına dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet ile iletişime geçin.

Temizleme Sırasında Takip Edilecek Adımlar

 • Yazdırma kafasını temizlerken, Videojet yönergelerine uyulduğundan emin olmak için ekstra önlemler almak gerekir. Ekteki belgede (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Cleaning the Printhead.pdf) yazdırma kafasını temizlerken takip edilmesi gereken adımlar listelenmektedir.
 • Prosedürü başlatmadan önce AC gücünün kapatılması gerektiğini lütfen unutmayın.
 • Kullanıldıklarında, tüm bakım düzenekleri, braketleri ve ekipmanları (servis tepsileri, yazdırma kafası tutucuları ve basınçlı hava kaynağı) ile Videojet ekipmanı arasında doğrudan elektrik bağlantısı kurulmalıdır.
 • Temizleme işleminden sonra, yazdırma kafası kapağını takmayı unutmayın ve pozitif havanın ekteki pozitif hava ayarı belgesinde (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf) anlatılan prosedüre göre ayarlandığından emin olun.
 • Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet ile irtibata geçin.

Ocak 2011 ile Şubat 2015 arasında üretilen yazıcılarda, 2011 yılında üretilen güç kaynakları bulunabilir. Aynı şekilde, 2011 yılında üretildiğini gösteren seri numarasına sahip yedek güç kaynakları da bu durumdan etkilenmiş olabilir. (Tanımlayıcılar için FAQ and Legacy Excel HV Power Supply Identifiers.pdfadlı belgeye bakın).

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet Servis ekibiyle +90 216 575 74 84 irtibata geçin.

Ayrıca, en son güncellemeleri http://www.videojet.com.tr/tr/homepage/general/excel-power-supply.html adresinde bulabilirsiniz.Legacy Excel Power Supply


VIDEOJET DUYURUSU

Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 Yazıcılar İçin Önemli Güvenlik Bilgileri:
Ocak 2011 ile Şubat 2015 tarihleri arasında üretilen ya da satılan Videojet Yazıcı Güç Kaynakları (Parça Numarası 355026)

Lütfen hemen, Videojet Excel, PC70, PC80 veya 2100 Yazıcılar ile çalışan ilgili Üretim veya Bakım Personeline yönlendirin.

LÜTFEN BU DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUN


Sayın Müşteri:

Bu Güvenlik duyurusunu, Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılarla uyumlu, Ocak 2011 ile Şubat 2015 tarihleri arasında üretilen ya da satılan Güç Kaynağı (Videojet parça numarası 355026) ile ilgili olası bir kalite sorunu hakkında sizi uyarmak için yayımlıyoruz.Bu duyuru yalnızca Videojet Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılarla ilgilidir; diğer Videojet yazıcı modelleri bu duyurunun kapsamında değildir. .

Videojet şu anda, Excel, PC70, PC80 ve 2100 yazıcılara güç sağlamak için kullanılan bazı güç kaynaklarını etkileyebilecek bir kalite sorunu belirlemiştir. Söz konusu kalite sorunu bir güç kaynağında mevcutsa, bu sorun, baskı kalitesinin düşük olmasına (damlaların yanlış yerleştirilmesi ya da baskı yüksekliğinin değişmesi) ya da yüksek voltaj arızalarına neden olabilir.

Videojet’in standart kullanım prosedürüne ve yazıcıyı çalıştırma ve temizlemeyle ilgili güvenlik önerilerine uyularak, sorunlu güç kaynağıyla ilgili olası riskler azaltılabilir. Standart kullanım prosedürleri ve güvenlik önerileri için lütfen yazıcı modelinizin Kullanım Kılavuzuna ve Servis Kılavuzuna bakın. Bu konuda dikkat edilmesi gereken iki noktayı vurgulamak istiyoruz:

Yazdırma Sırasında Takip Edilecek Adımlar

 • Yazdırma kafası Pozitif Hava Ayarı değerinin 1,5 SCFH düzeyinde tutulduğundan emin olun. Excel, PC70, PC80 ve 2100 Yazıcılar, yazdırma kafasına pozitif hava akışı olması sağlanarak kullanılacak tasarlanmıştır. Yazıcının düzgün çalışmasına yardımcı olmak için yazdırma kafası pozitif ayarının 1,5 SCFH değerinde tutulması gerekir. Doğru pozitif hava değerinin muhafaza edilmesi, yazıcının düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir.
 • Ekteki pozitif hava ayarı belgesinde (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf)pozitif hava akışını doğru ayarlamak için takip edilmesi gereken adımlar listelenmektedir. Prosedürü uygulamak için Akış Ölçer aracı (Videojet parça numarası 356230) gerekir.
 • Bu ayarın nasıl yapılacağına dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet ile iletişime geçin.

Temizleme Sırasında Takip Edilecek Adımlar

 • Yazdırma kafasını temizlerken, Videojet yönergelerine uyulduğundan emin olmak için ekstra önlemler almak gerekir. Ekteki belgede (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Cleaning the Printhead.pdf) yazdırma kafasını temizlerken takip edilmesi gereken adımlar listelenmektedir.
 • Prosedürü başlatmadan önce AC gücünün kapatılması gerektiğini lütfen unutmayın.
 • Kullanıldıklarında, tüm bakım düzenekleri, braketleri ve ekipmanları (servis tepsileri, yazdırma kafası tutucuları ve basınçlı hava kaynağı) ile Videojet ekipmanı arasında doğrudan elektrik bağlantısı kurulmalıdır.
 • Temizleme işleminden sonra, yazdırma kafası kapağını takmayı unutmayın ve pozitif havanın ekteki pozitif hava ayarı belgesinde (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf) anlatılan prosedüre göre ayarlandığından emin olun.
 • Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet ile irtibata geçin.

2011 yılında üretilen güç kaynakları Ocak 2011 ile Şubat 2015 arasında üretilen yazıcılarda bulunabilir. Aynı şekilde, 2011 yılında üretildiğini gösteren seri numarasına sahip yedek güç kaynakları da bu durumdan etkilenmiş olabilir.

Şu anda Videojet, bu kalite sorunundan etkilenen güç kaynaklarının değişimi ile ilgili bir plan geliştirmekte ve bu plan gerçekleştiğinde size bilgi verilecektir. Videojet’in kalite ve güvenlik konusundaki taahhüdü gereği müşterilerimizin bu sorundan haberdar olmasını istiyoruz. Bu arada, lütfen yukarıda önerilen prosedürleri her zaman uygulayın.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Videojet Servis ekibiyle ((+90 216 575 7484) irtibata geçin.

Bu arada, en son güncellemeleri http://www.videojet.com.tr/tr/homepage/general/excel-power-supply.html adresinde bulabilirsiniz.